piatok 19.januára 2018 | meniny:

... naj obec na Záhorí

Fotka Plavecký Mikuláš Fotka Plavecký Mikuláš Fotka Plavecký Mikuláš

Pozvánka na detský karneval

Pozvánka na detský karneval

Späť k článkom

Dôležité oznamy

Farské oznamy...


Vážení občania,

v zmysle zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov upozorňujeme občanov, ktorí v roku 2017 kúpili, predali nehnuteľnosť /dom,  pozemok/ alebo im bolo v priebehu roka 2017 vydané stavebné povolenie, kolaudačné rozhodnutie, že do 31.januára 2018 majú povinnosť tieto skutočnosti oznámiť na predpísanom tlačive správcovi dane. Rovnaká lehota platí aj na nahlásenie zmeny v počte psov.


Na Obecnom úrade v Plaveckom Mikuláši je možné si zakúpiť odznak s erbom obce v cene 1,50 €/ks.


MUDr. Martin Salčík oznamuje, že v dňoch 17. a 18.1.2018 nebude v žiadnej ambulancii ordinovať. Zastupuje MUDr. Sláviková v Lozorne v časoch: streda 8.00-11.00 a štvrtok 13.00-16.00

Oznamy

ZŠ Plavecký
Mikuláš
MŠ Plavecký
Mikuláš
ŠK Záhorák
Plavecký Mikuláš
Facebook
Plavecký Mikuláš

Kalendár kult. podujatí

Kultúrne podujatia

Počasie
Naj obec na záhorí