sobota 24.februára 2018 | meniny:

... naj obec na Záhorí

Fotka Plavecký Mikuláš Fotka Plavecký Mikuláš Fotka Plavecký Mikuláš

Fotoalbum "Detský karneval"

Fotoalbum "Detský karneval"

Späť k článkom

Dôležité oznamy

Farské oznamy...


V zmysle zákona č. 401/1998 Z. z., § 6, ods. 4 a platného VZN č. 2/2014 obce Plavecký Mikuláš, je každý prevádzkovateľ MZZO, a to právnická alebo fyzická osoba oprávnená na podnikanie, povinný podať každoročne do 15.2. obci Plavecký Mikuláš pravdivé údaje o spotrebe palív a surovín vo svojej prevádzke za predchádzajúci rok.


Dane a poplatky sa budú inkasovať OD 21.2.2018.


Na Obecnom úrade v Plaveckom Mikuláši je možné si zakúpiť odznak s erbom obce v cene 1,50 €/ks.


 

Oznamy

ZŠ Plavecký
Mikuláš
MŠ Plavecký
Mikuláš
ŠK Záhorák
Plavecký Mikuláš
Facebook
Plavecký Mikuláš

Kalendár kult. podujatí

Kultúrne podujatia

Počasie
Naj obec na záhorí