utorok 11.mája 2021 | meniny:

... naj obec na Záhorí

Fotka Plavecký Mikuláš Fotka Plavecký Mikuláš Fotka Plavecký Mikuláš

Pracovná ponuka v obci Plavecký Peter na pozíciu referent/ka

Pracovná ponuka

Obec Plavecký Peter príjme do pracovného pomeru na zástup počas materskej dovolenky pracovníčku na pozíciu referentka s termínom nástupu od 01. júla 2021.

Kvalifikačné predpoklady:

  • Ukončené stredoškolské vzdelanie s maturitou. Ekonomické zameranie výhodou
  • Ovládanie PC na užívateľskej úrovni
  • bezúhonnosť

Náplň práce:

- registratúra – evidencia došlej a odoslanej pošty, vybavovanie pošty, práca s elektronickou schránkou

- vedenie agendy aktivačnej činnosti

- správa miestnych daní a poplatkov

- evidencia psov

- osvedčovanie listín a overovanie podpisov

- vypracovanie nájomných zmlúv a ich dodatkov, kontrola revíznych správ a uzatvorených zmlúv

- vedenie poradovníka na nájomné byty a príslušenstvo na kanalizáciu

- zabezpečovanie podkladov k žiadostiam o dotácie, prieskum trhu v zmysle zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní a v zmysle internej smernice

- správa cintorína, cintorínske poplatky

- vedenie stavebnej agendy

- odborné, administratívne a organizačné práce súvisiace s plnením samosprávy obce

- zabezpečovanie styku s verejnosťou, aktivačnými pracovníkmi, nájomníkmi bytových domov

- pripravovanie zápisníc zo zasadnutí Obecného zastupiteľstva

- úlohy s dohodnutým druhom práce podľa pokynov starostu obce a Organizačným poriadkom Obecného úradu Plavecký Peter

- ostatné činnosti podľa pokynov nadriadeného

Platové podmienky:

Odmeňovanie je podľa Zákona č. 533/2003 o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení noviel s možnosťou osobného príplatku

 

Uchádzač o pracovnú pozíciu k žiadosti doloží:

- životopis

- overený doklad preukazujúci ukončené najvyššie vzdelanie

- písomný súhlas na použitie osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

Žiadosti spolu s potrebnými dokladmi môžete zasielať na adresu: Obec Plavecký Peter, 906 35 Plavecký Peter č. 137 v termíne do 21.05.2021.

 

Späť k článkom

Pre zlepšovanie vášho zážitku na našich stránkach používame cookies. x