pondelok 28.novembra 2022 | meniny:

... naj obec na Záhorí

Fotka Plavecký Mikuláš Fotka Plavecký Mikuláš Fotka Plavecký Mikuláš

Daň z nehnuteľnosti

Daň z nehnuteľnosti

 

Povinnosť podať priznanie k dani z nehnuteľnosti majú všetci pôvodní aj noví vlastníci nehnuteľností, ktorí nadobudli nehnuteľnosť, alebo ktorým zaniklo vlastnícke právo k nehnuteľnosti v predchádzajúcom roku. Na vyrubenie dane z nehnuteľnosti pre rok 2022 je rozhodujúci stav na liste vlastníctva k 1. januáru 2022. 

 

Povinnosť podať daňové priznanie k dani z nehnuteľností do 31. januára 2022 má fyzická osoba a právnická osoba, ak u nej v roku 2021:

  • nastala zmena vlastníctva k nehnuteľnosti, na základe kúpnej zmluvy alebo darovacej zmluvy,
  • bolo vydané právoplatné stavebné povolenie na stavbu,
  • bolo vydané právoplatné povolenie na užívanie stavby (kolaudačné rozhodnutie), 
  • došlo k zmene užívania nehnuteľnosti (napr. z bývania na podnikateľské účely),
  • došlo k zmene výmery pozemku, zastavanej plochy, prečíslovaniu parciel,
  • došlo k zániku daňovej povinnosti (čiastočnej alebo úplnej).

 

V prípade nadobudnutia nehnuteľností dedením alebo vydražením má fyzická osoba a právnická osoba povinnosť podať daňové priznanie do 30 dní odo dňa nadobudnutia nehnuteľnosti.

Daňové priznanie je potrebné podať na príslušný obecný úrad.

Tlačívá:

- editovateľné tlačivo

- poučenie na vyplnenie DP

 

 

Späť k článkom

Táto stránka používa nevyhnutné cookies. cookies. Svoj súhlas s použitím cookies na analytické účely udelíte kliknutím na „Súhlasím“. Ak s použitím cookies nesúhlasíte, kliknite na „Nesúhlasím“.