štvrtok 11.augusta 2022 | meniny:

... naj obec na Záhorí

Fotka Plavecký Mikuláš Fotka Plavecký Mikuláš Fotka Plavecký Mikuláš

Daň z nehnuteľnosti

Daň z nehnuteľnosti

 

Povinnosť podať priznanie k dani z nehnuteľnosti majú všetci pôvodní aj noví vlastníci nehnuteľností, ktorí nadobudli nehnuteľnosť, alebo ktorým zaniklo vlastnícke právo k nehnuteľnosti v predchádzajúcom roku. Na vyrubenie dane z nehnuteľnosti pre rok 2022 je rozhodujúci stav na liste vlastníctva k 1. januáru 2022. 

 

Povinnosť podať daňové priznanie k dani z nehnuteľností do 31. januára 2022 má fyzická osoba a právnická osoba, ak u nej v roku 2021:

  • nastala zmena vlastníctva k nehnuteľnosti, na základe kúpnej zmluvy alebo darovacej zmluvy,
  • bolo vydané právoplatné stavebné povolenie na stavbu,
  • bolo vydané právoplatné povolenie na užívanie stavby (kolaudačné rozhodnutie), 
  • došlo k zmene užívania nehnuteľnosti (napr. z bývania na podnikateľské účely),
  • došlo k zmene výmery pozemku, zastavanej plochy, prečíslovaniu parciel,
  • došlo k zániku daňovej povinnosti (čiastočnej alebo úplnej).

 

V prípade nadobudnutia nehnuteľností dedením alebo vydražením má fyzická osoba a právnická osoba povinnosť podať daňové priznanie do 30 dní odo dňa nadobudnutia nehnuteľnosti.

Daňové priznanie je potrebné podať na príslušný obecný úrad.

Tlačívá:

- editovateľné tlačivo

- poučenie na vyplnenie DP

 

 

Späť k článkom

Dôležité oznamy

 


Obec Plavecký Mikuláš dosiahla v roku 2021  úroveň vytriedenia komunálnych odpadov  21,58 %.


Zubná ambulancia MUDr. Veselá oznamuje, že od 01.08. - 31.08.2022 bude čerpať dovolenku. Zastupovať ju bude MUDr. Kanasová v Gajaroch. Ordinačné hodiny: Pondelok 8:00 - 10:00, Streda 12:00 - 14:00, Piatok 8:00 - 10:00.


MUDr. Hudecová oznamuje pacientom, že od 15.08. - 26.08.2022 bude čerpať dovolenku. Zastupovať ju bude MUDr. Kubincová v Kuchyni od 15.08.-19.08.2022 a v období od 22.08.-26.08.2022 MUDr. Kubincová a MUDr. Vrablicová v Rohožníku. Lekáreň bude otvorená do 11:00 hod


Detská lekárka MUDr. Jagelková v Rohožníku oznamuje svojim pacientom, že od 15.08.-26.08.2022 bude čerpať dovolenku. Zastupovať ju bude MUDr. Jenisová vo Vysokej pri Morave/Lábe po telefonickom dohovore na č.0902 711 041.

 


Pre mobilné telefoný s operačným systémom android je k dispozícii bezplatná aplkácia v obchode Google Play "Plavecký Mikuláš" 


 

Oznamy

ZŠ Plavecký
Mikuláš
MŠ Plavecký
Mikuláš
ŠK Záhorák
Plavecký Mikuláš
Facebook
Plavecký Mikuláš

     ZMO region JE

Kalendár kult. podujatí

Kultúrne podujatia

Počasie
Naj obec na záhorí

Táto stránka používa nevyhnutné cookies. cookies. Svoj súhlas s použitím cookies na analytické účely udelíte kliknutím na „Súhlasím“. Ak s použitím cookies nesúhlasíte, kliknite na „Nesúhlasím“.