pondelok 08.marca 2021 | meniny:

... naj obec na Záhorí

Fotka Plavecký Mikuláš Fotka Plavecký Mikuláš Fotka Plavecký Mikuláš

Farské oznamy

RKC farnosť Plavecký Mikuláš, 906 35 Plavecký Mikuláš, filiálka Plavecké Podhradie

( 034/6538303, mail: plavecky-mikulas@ba.ecclesia.sk

 

FARSKÉ OZNAMY

Pond

Pondelok

1.3.

 

   Za živých a † členov rodiny Jozefa Kordoša

   a Jaroslava Malíka  /Podhradie/

Utorok

2.3.

 

† Jozef a Mária Čerňochoví, dcéra a rodičia

   z oboch strán

Streda

3.3.

 

† František a Amália Olšovskí  /Podhradie/

Štvrtok

4.3.

Sv. Kazimír

† Marta Sýkorová - zádušná

Piatok

5.3.

 

   Za živých a † ctiteľov Božského Srdca

Sobota

6.3.

 

   Za živých a † ctiteľov Panny Márie

Nedeľa

7.3.

3. PÔSTNA

 NEDEĽA

† Teofil a Jarmila Školekoví  /Podhradie/

 
 

Pondelok

8.3.

Sv. Ján od Boha

rehoľník

† rodičia Ščasní a ostatná rodina  /Podhradie/

Utorok

9.3.

Sv. Františka Rímska

rehoľníčka

† Ľudovít Frankl a starí rodičia Štefan a Anna

   Veselí

Streda

10.3.

Výročie posviacky katedrály sv. Martina

† Jozef Leskovský a rodičia z oboch strán

   /Podhradie/

Štvrtok

11.3.

 

† Matej a Rozália Hurbanoví a deti s rodinami

Piatok

12.3.

 

† František a Katarína Leskovskí  /Podhradie/

Sobota

13.3.

 

   Za zdravie a Božiu pomoc pre Antóniu

Nedeľa

14.3.

4. PÔSTNA

 NEDEĽA

† Jozef a Agneša Janotkoví, rodičia z oboch

   strán a zať Jozef  /Podhradie/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V utorok a piatok bude otvorený kostol sv. Floriána

od 10.00 – 11.00 hod.

a v nedeľu od 15.00 – 16.00 hod.

na súkromnú modlitbu a adoráciu Sviatosti Oltárnej v bohostánku.

V Plaveckom Podhradí bude otvorený kostol na súkromnú modlitbu a adoráciu v nedeľu v čase od 15.00 – 16.00 hod.

 

Sväté omše slúžim naďalej súkromne, na vaše úmysly.

Nezabúdajme neustále udržiavať duchovný život

každodennou modlitbou, čítaním Svätého Písma

a sledovania svätých omší v televízii Lux, rádiu Lumen.

Vo farnosti sa denne duchovne zjednocujeme

pri modlitbe posvätného ruženca večer o 18.00 hod.

Nezabudnime počas 40 dňového pôstneho obdobia na skutky pokánia,

pôst a modlitbu krížovej cesty, najmä v piatok.

Pre zlepšovanie vášho zážitku na našich stránkach používame cookies. x