štvrtok 20.júna 2024 | meniny:

... naj obec na Záhorí

Fotka Plavecký Mikuláš Fotka Plavecký Mikuláš Fotka Plavecký Mikuláš

Kronika obce Plavecký Mikuláš

Kroniku obce Plavecký Mikuláš vedie v slovenskom jazyku kronikár obce. Obecného kronikára po schválení obecným zastupiteľstvom menuje a odvoláva starosta obce. Zápis do kroniky za príslušný rok schvaľuje obecné zastupiteľstvo. 

Od 1. júla 2013 je kronikárkou obce Ing. Jana Válková, ktorá spätne dopísala roky 1999-2012 podľa dostupných archívnych dokumentov.

Kronika sa vedie písomne vo forme ručného zápisu do knihy „Kronika obce Plavecký Mikuláš“ a odpisy kroniky za jednotlivé roky sa uchovávajú v tlačenej aj elektronickej forme (od r. 1999).

Záujemcovia majú možnosť nahliadnuť do kroniky obce osobne na obecnom úrade. K dispozícii na nahliadnutie sú aj staršie zväzky kroniky obce.

Dostupná je zdigitalizovaná najstaršia kronika (1956-1974) , ktorú viedla p. Helena Fazekašová (riaditeľka školy) a zhrnula v nej aj staršie roky:  

  Plavecký Mikuláš - e-kroniky.sk

Dôležité oznamy+

 


Vedúca pošty v Plaveckom Mikuláši oznamuje občanom zmenu otváracích hodín od 13.11.2023 a to nasledovne:
Pondelok: 8:00-10:00 13:30 - 14:30,
Utorok: 8:00 - 11:00,
Streda: 8:00 - 10:00  15:00 - 17:00,
Štvrtok: 8:00 - 10:00  13:30 - 14:30,
Piatok: 8:00 - 10:00   13:30 - 14:30


 

 

Pre mobilné telefóny s operačným systémom android je k dispozícii bezplatná aplikácia v obchode Google Play "Plavecký Mikuláš" 


Plavecký Mikuláš – e-kroniky.sk

Obecný úrad

Oznamy

ZŠ Plavecký
Mikuláš
MŠ Plavecký
Mikuláš
ŠK Záhorák
Plavecký Mikuláš
Facebook
Plavecký Mikuláš

     ZMO region JE

Kalendár kult. podujatí

Kultúrne podujatia

Počasie
Naj obec na záhorí

Táto stránka používa nevyhnutné cookies. cookies. Svoj súhlas s použitím cookies na analytické účely udelíte kliknutím na „Súhlasím“. Ak s použitím cookies nesúhlasíte, kliknite na „Nesúhlasím“.