utorok 03.októbra 2023 | meniny:

... naj obec na Záhorí

Fotka Plavecký Mikuláš Fotka Plavecký Mikuláš Fotka Plavecký Mikuláš

Kronika obce Plavecký Mikuláš

Kroniku obce Plavecký Mikuláš vedie v slovenskom jazyku kronikár obce. Obecného kronikára po schválení obecným zastupiteľstvom menuje a odvoláva starosta obce. Zápis do kroniky za príslušný rok schvaľuje obecné zastupiteľstvo. 

Od 1. júla 2013 je kronikárkou obce Ing. Jana Válková, ktorá spätne dopísala roky 1999-2012 podľa dostupných archívnych dokumentov.

Kronika sa vedie písomne vo forme ručného zápisu do knihy „Kronika obce Plavecký Mikuláš“ a odpisy kroniky za jednotlivé roky sa uchovávajú v tlačenej aj elektronickej forme (od r. 1999).

Záujemcovia majú možnosť nahliadnuť do kroniky obce osobne na obecnom úrade. K dispozícii na nahliadnutie sú aj staršie zväzky kroniky obce.

Dostupná je zdigitalizovaná najstaršia kronika (1956-1974) , ktorú viedla p. Helena Fazekašová (riaditeľka školy) a zhrnula v nej aj staršie roky:  

  Plavecký Mikuláš - e-kroniky.sk

Táto stránka používa nevyhnutné cookies. cookies. Svoj súhlas s použitím cookies na analytické účely udelíte kliknutím na „Súhlasím“. Ak s použitím cookies nesúhlasíte, kliknite na „Nesúhlasím“.