Novinky
UPOZORNENIE
Obec Plavecký Mikuláš a spoločnosť AGROPARTNER, spol. s r.o. Plavecké Podhradie touto cestou dôrazne upozorňujú všetkých občanov, že je prísne zakázané vyvážať stavebný, domový alebo akýkoľvek iný odpad na pozemky spoločnosti ako je napr. pod železničnú stanicu tzv. pod komín, na Biele hliny, na Bariny, smerom do Bukovín, areál bývalý areál štátnych majetkov či kdekoľvek inde. Každý majiteľ nehnuteľnosti má na domový odpad smetné nádoby tzv. popolnice, na PET fľaše, papier a sklo sú po obci rozmiestnené kontajnery. Na nadrozmerný odpad, ako je starý nábytok, staré matrace a pod. sú dva krát v roku obcou Plavecký Mikuláš zabezpečené veľkoobjemové kontajnery. Stavebný odpad sú občania povinní voziť na skládku do obce Buková. Spoločnosť Agropartner sro Plavecké Podhradie a obec Plavecký Mikuláš vypisujú odmenu 165 Euro pre tých, ktorí nahlásia či už fotografiou, ŠPZ auta alebo iným spôsobom každého, kto bude naďalej vyvážať odpady tam kam nepatria.
Nie je predsa možné, aby sa pravidelne tá istá skupina zúčastňovala akcie „Vyčistime si svoju obec, svoj chotár“ a niekto iný si vyčistil svoj dom a dvor a odpad vyvliekol kde sa mu zachce. Nebuďme voči tomuto nešváru ľahostajní, pretože si škodíme všetci sami sebe.
Podľa VZN č. 6/2012 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Plavecký Mikuláš, ten kto uloží odpad na iné miesto, než na miesto určené obcou sa dopúšťa priestupku, za ktorý sa uloží  pokuta do výšky 165,96 € a následne povinnosť odstrániť odpad.  

 Obec Plavecký Mikuláš oznamuje všetkým občanom, že na Obecnom úrade v Plaveckom Mikuláši sa vyberá daň za psa, poplatok za TKO /popolnice/ a tiež daň z nehnuteľností . Prosíme občanov, aby využívali najmä stredu kedy je na Obecnom úrade dlhý deň. Vo štvrtok sa poplatky vyberať  nebudú nakoľko je nestránkový deň.  Upozorňujeme občanov, že poplatky za TKO sa platia podľa počtu občanov v domácnosti, t.j., 120 litrovú popolnicu môže mať len domácnosť s 1 až 2 občanmi a majitelia chalúp a chát. Ostatné domácnosti v ktorých žijú 3 a viac osôb musia mať 240 l popolnicu.
Poplatky sa nemenili a zostali na úrovni minulého roku.
Obec Plavecký Mikuláš

V záložke „Obecná kronika“ sú zverejnené Kroniky obce Plavecký Mikuláš za roky 1999 – 2012, ktoré napísala kronikárka obce Ing. Jana Válková.

Správa o činnosti obecného úradu za rok 2013


Posledná úprava ( ©tvrtok, 10 apríl 2014 )
 
© 2014 www.plaveckymikulas.sk
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.