pondelok 28.mája 2018 | meniny:

... naj obec na Záhorí

Fotka Plavecký Mikuláš Fotka Plavecký Mikuláš Fotka Plavecký Mikuláš

Farské oznamy

Oznamy na

NEDEĽU ZOSLANIA

DUCHA SVÄTÉHO-TURÍCE

20. 5. 2018

 

Liturgický kalendár

 

21. 5. Pondelok    Panny Márie Matky Cirkvi, Spomienka

22. 5. Utorok       Sv. Rity z Cascie, rehoľníčky, Ľubovoľná spomienka

24. 5. Štvrtok      NÁŠHO PÁNA JEŽIŠA KRISTA, NAJVYŠŠIEHO A VEČNÉHO KŇAZA, Sviatok

25. 5. Piatok         Sv. Bédu Ctihodného, kňaza a učiteľa Cirkvi, Ľubovoľná spomienka alebo Sv. Gregora VII., pápeža, Ľubovoľná spomienka alebo Sv. Márie Magdalény de` Pazzi, panny, Ľubovoľná spomienka

26. 5. Sobota        Sv. Filipa Neriho, kňaza, Spomienka      

                                   27. 5. NEDEĽA NAJSVÄTEJŠEJ TROJICE, SLÁVNOSŤ

 

Oznamy

 

Stretnutie prvoprijímajúcich detí

Stretnutie prvoprijímajúcich detí bude v utorok 22. 5. o 16hod. vo farskom kostole.

  

Spomienka Panny Márie Matky Cirkvi

Rozhodnutím kongregácie pre Boží kult a disciplínu sviatostí sa po nedeli Ducha Svätého bude sláviť spomienka Panny Márie Matky Cirkvi.   

 

Sv. omše

Pondelok    21. 05.        18.30hod.:

+ Ľudovít Roman a rodičia z oboch strán          

Streda         23. 05.        08.00hod.:

Za členky 6. ruže         

Piatok         25. 05.        18.30hod.:

+ Milada Mrkvová, rodičia a starí rodičia z oboch strán        

Sobota        26. 05.        18.30hod.:                               

+ Ján Drahoš, rodičia a súrodenci       

 

Nedeľa       27. 05.        11.00hod.:          

Za farníkov

 

Upratovanie

Jana Válková

Justína Viteková

Mária Veselá

Vlasta Dulanská

 

 

Dôležité oznamy

Farské oznamy...

 


V sekcii Dokumenty - Všeobecne záväzné nariadenia sa nachádza Návrh VZN č. 1/2018 o prijímaní detí na predprimárne vzdelávanie v materskej škole.


Oznamujeme občanom, že vo dvore obecného úradu sa nachádza kovový veľkoobjemový kontajnér, do ktorého môžete nosiť nepotrebný DROBNÝ kovový odpad. Ide napr. o nožnice, nože, plátky z píl, kovové reťaze a pod.


Od 27.4.2018 je v Plaveckom Mikuláši otvorený nový gril-bar "Mikulášsky dvor".


Na Obecnom úrade v Plaveckom Mikuláši je možné si zakúpiť odznak s erbom obce v cene 1,50 €/ks a magnetky obce v cene 2,50 €/ks.


 

Oznamy

ZŠ Plavecký
Mikuláš
MŠ Plavecký
Mikuláš
ŠK Záhorák
Plavecký Mikuláš
Facebook
Plavecký Mikuláš

Kalendár kult. podujatí

Kultúrne podujatia

Počasie
Naj obec na záhorí