pondelok 18.novembra 2019 | meniny:

... naj obec na Záhorí

Fotka Plavecký Mikuláš Fotka Plavecký Mikuláš Fotka Plavecký Mikuláš

Farské oznamy

RKC farnosť Plavecký Mikuláš 66, 906 35 Plavecký Mikuláš

( 034/6538303, mail: plavecky-mikulas@ba.ecclesia.sk

 

FARSKÉ OZNAMY

33. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ – 17.11.2019

Pondelok

18.11.

Výr. posviacky bazilík sv. Petra a Pavla

 

 

Utorok

19.11.

 

 

  

Streda

20.11.

Bl. Anna Kolesárová

panna a mučenica

17.00

   Prosba o zdravie a Božiu

   pomoc pre rodičov

Štvrtok

21.11.

Obetovanie

Panny Márie

17.00

† Pavlína Nemcová, dcéra

   Veronika, zať, vnučka a vnuk

Piatok

22.11.

Sv. Cecília

panna a mučenica

18.00

† Agneša Franklová, rodičia a

   súrodenci

Sobota

23.11.

Sv. Klement I.

pápež a mučeník

18.00

† Ľudovít Písečný

Nedeľa

24.11.

34. NEDEĽA

V  OBDOBÍ CEZ ROK

krista kráľa

10.30

farský kostol

   Za veriaci Boží ľud

 

 

 

 

  •  

Liturgická spomienka bl. Anky Kolesárovej

V stredu slávime spomienku bl. Anky Kolesárovej.Pozývam k hojnej účasti na slávení sv. omše. Po sv. omši bude možnosť uctiť si jej relikvie.

 

Sviatok Panny Márie

Vo štvrtok slávime sviatok Obetovania Panny Márie. Pred sv. omšou pozývam mariánskych ctiteľov na spoločnú modlitbu sv. ruženca.

 

Slávnosť Krista Kráľa

Nedeľa Krista Kráľa je poslednou nedeľou cirkevného roka. Vo všetkých farských kostoloch sa v tento deň pred vyloženou Sviatosťou Oltárnou koná obnova zasvätenia ľudského pokolenia Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu. Kto sa zúčastní na verejnom recitovaní modlitby Ježišu, Vykupiteľ ľudského pokolenia, môže za obvyklých podmienok získať úplné odpustky. Pobožnosť bude na konci sv. omše.

 

Vysluhovanie sviatosti krstu

Na budúcu nedeľu sa bude vysluhovať sviatosť krstu. Dieťatko i jeho rodičov vkladáme do svojich modlitieb.

 

  •  

V Svätomartinskej dobročinnej zbierke sme vyzbierali spolu 368,90 €. Za vašu štedrosť chcem každému osobitne vysloviť úprimné Pán Boh zaplať!

 

  •  

Na službu upratovania tento týždeň prosíme:

pani Júlia Jeklová, Mária Kollárová, Pavlína Koniariková a Otília Báchorová.

Zároveň chcem poďakovať ženám, ktoré upratovali kostoly v tomto týždni.

 

 

Pochválený buď Ježiš Kristus !

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dôležité oznamy

Farské oznamy...

Vedúca pošty v Plaveckom Mikuláši oznamuje, že v dňoch 19.11.2019 a 21.11.2019 bude pošta zatvorená. V utorok 19.11.2019 Vás obslúži pošta Sološnica a vo štvrtok 21.11.2019 pošta Rohožník. Poštové stredisko Plavecký Peter bude počas týchto dní otvorené od 09:00 - 10:00. 


Vážení občania dostali sme nasledovnú informáciu. Na internete je webová stránka www.slovenskyvyrobca.sk , na ktorej je možné bezplatne dať vedieť o Vašej úrode ktorú nedokážete využiť vo vlastných domácnostiach. Touto formou môžete túto úrodu ponúknuť na predaj. Táto možnosť pre občanov je bezplatná celoročne.


V poslednom období sa v našej obci vyskytuje veľký počet voľne pohybujúcich sa psov. Preto žiadame majiteľov, aby si ich zabezpečili proti úteku. V prípade, že nepríde k náprave bude majiteľom uložená pokuta.


Oznamujeme občanom, že vo dvore obecného úradu sa nachádza kovový kontajnér, do ktorého môžete nosiť nepotrebný DROBNÝ kovový odpad. Ide napr. o nožnice, nože, plátky z píl, kovové reťaze a pod.


Na Obecnom úrade v Plaveckom Mikuláši je možné si zakúpiť magnetky obce v cene 2,50 €/ks, nové pohľadnice obce.


 

Oznamy

ZŠ Plavecký
Mikuláš
MŠ Plavecký
Mikuláš
ŠK Záhorák
Plavecký Mikuláš
Facebook
Plavecký Mikuláš

Kalendár kult. podujatí

Kultúrne podujatia

Počasie
Naj obec na záhorí

Pre zlepšovanie vášho zážitku na našich stránkach používame cookies. x