streda 26.septembra 2018 | meniny:

... naj obec na Záhorí

Fotka Plavecký Mikuláš Fotka Plavecký Mikuláš Fotka Plavecký Mikuláš

Farské oznamy

 

Oznamy na

Dvadsiatu nedeľu v cezročnom období

19. 8. 2018

 

Liturgický kalendár

 

20. 8. Pondelok    Sv. Bernarda, opáta a učiteľa Cirkvi, Spomienka

21. 8. Utorok       Sv. Pia X., pápeža, Spomienka

22. 8. Streda         Panny Márie Kráľovnej, Spomienka

23. 8. Štvrtok       Sv. Ruženy Limskej, panny, Ľubovoľná spomienka

24. 8. Piatok         Sv. Bartolomeja, apoštola, Sviatok

25. 8. Sobota        Sv. Ľudovíta, Ľubovoľná spomienka alebo Sv. Jozefa Kalazanského, kňaza, Ľubovoľná spomienka alebo Panny Márie v sobotu   

                                   26. 8. NEDEĽA  Dvadsiata prvá v cezročnom období

 

Oznamy 

Sv. omše

 

Pondelok    20. 8.          18.30hod.:

+ Mária Balúchová, manžel Peter a rodičia z oboch strán    

Streda         22. 8. 18.30hod.:

+ Ladislav Pilárik, manželka Marta, syn Dušan a rodičia z oboch strán

Piatok         24. 8.          18.30hod.:

+ Ľudovít Písečný a rodičia Michal a Štefánia                    

Sobota        25. 8.          18.30hod.:

+ Mária Dobrovodská, manžel Anton a rodičia z oboch strán                     

 

Nedeľa       26. 8.          11.00hod.:            

Za farníkov

 

Upratovanie

Helena Diviaková

Emília Juríková 

Dôležité oznamy

Farské oznamy...


Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Malacky informuje rodičov detí, ktoré dovŕšili 16 rokov a navštevujú strednú školu, vysokú školu alebo iné školské zraidenie, aby najneskôr do konca septembra 2018 doložili potvrdenie o návšteve školy na účely prídavku na dieťa za aktuálny školský rok 2018/2019. V prípade nedoručenia porvrdenia o návšteve školy môže byť výplata prídavku na dieťa zastavená. Potvrdenie o návšteve školy je možné poslať poštou, alebo doručiť osobne na ÚPSVaR Malacky, Záhorácka 2942/60A, 901 01  Malacky.


Kontaktná osoba ohľadom volieb do orgánov samosprávy obcí:

Bc. Emília Balúchová, tel.: 034/653 83 01, e-mail: baluchova@plaveckymikulas.sk


Oznamujeme občanom, že vo dvore obecného úradu sa nachádza kovový veľkoobjemový kontajnér, do ktorého môžete nosiť nepotrebný DROBNÝ kovový odpad. Ide napr. o nožnice, nože, plátky z píl, kovové reťaze a pod.


Na Obecnom úrade v Plaveckom Mikuláši je možné si zakúpiť odznak s erbom obce v cene 1,50 €/ks a magnetky obce v cene 2,50 €/ks.


 

Oznamy

ZŠ Plavecký
Mikuláš
MŠ Plavecký
Mikuláš
ŠK Záhorák
Plavecký Mikuláš
Facebook
Plavecký Mikuláš

Kalendár kult. podujatí

Kultúrne podujatia

Počasie
Naj obec na záhorí

Pre zlepšovanie vášho zážitku na našich stránkach používame cookies. x