nedeľa 06.decembra 2020 | meniny:

... naj obec na Záhorí

Fotka Plavecký Mikuláš Fotka Plavecký Mikuláš Fotka Plavecký Mikuláš

Farské oznamy

F A R S K É  O Z N A M Y

 

Od 16. novembra môžu byť otvorené kostoly s odmedzením účasti;

kostol môže byť naplnený maximálne do 50 % kapacity miest na sedenie.

V platnosti naďalej zostáva všeobecný dišpenz od povinnosti účasti

na bohoslužbách, ako aj výzva pre seniorov a rizikové skupiny,

aby s návštevami kostola ešte počkali. Tiež stále platia

prísne hygienické pravidlá, ktoré treba všade bezpodmienečne dodržiavať, aby sa situácia ďalej nezhoršovala.

 

Pondelok

16.11.

Sv. Margita Škótska

17.00

Podhradie

† Ján a Rozália Horní a deti

Utorok

17.11.

Sv. Alžbeta Uhorská

rehoľníčka

17.00

† Štefan a Katarína Vicenoví, syn

   Ľudovít a rodičia z oboch strán

Streda

18.11.

Výročie posviacky bazilík sv. Petra a Pavla

17.00

Podhradie

† Štefan a Emília Školekoví

Štvrtok

19.11.

 

Plavecký Peter

 

Piatok

20.11.

Bl. Anna Kolesárová

panna a mučenica

17.00

Podhradie

† Ľubomír Jóža

18.00

† Ľudovít Písečný, rodičia

   Píseční a Glajšekoví

Sobota

21.11.

OBETOVANIE

PANNY MÁRIE

8.00

† Agneša Franklová, rodičia a

   súrodenci

Nedeľa

22.11.

34. NEDEĽA

V  OBDOBÍ CEZ ROK

krista kráľa

9.00

Podhradie

† Štefan Chudý a rodičia

10.30

FK

   Za veriaci Boží ľud

 

Odpustky pre duše v očistci

Svätá Stolica na základe vydaného dekrétu rozhodla, že získavať odpustky pre duše v očistci bude možné počas celého mesiaca novembra. Podmienkou je návšteva cintorína, svätá spoveď, sväté prijímanie, modlitba na úmysel Svätého Otca a zrieknutie sa akéhokoľvek hriechu.

 

Pozvanie k pôstu

Konferencia biskupov Slovenska pozýva každý piatok k zachovaniu prísneho pôstu (ako konáme na Popolcovú stredu a Veľký piatok). Náš pôst obetujme Pánu Bohu s prosbou o odvrátenie pandémie koronavírusu.

 

Spomienka blahoslavenej Anky

V piatok slávime spomienku blahoslavenej Anky Kolesárovej.Pozývam k hojnej účasti na slávení sv. omše. Po sv. omši bude možnosť uctiť si jej relikvie, ktoré sa uchovávajú v našej farnosti vo filiálnom kostole sv. Barbory v Podhradí.

 

Sviatok Obetovania Panny Márie

V sobotu na sviatok Obetovania Panny Márie pozývam veriacich v Mikuláši pred sv. omšou na modlitbu posvätného ruženca.

 

Trnavská novéna

Aj tento rok sa koná tradičná Trnavská novéna. Sväté omše môžete sledovať na televízii Lux denne o 18.00 hod.

 

Slávnosť Krista Kráľa

Nedeľa Krista Kráľa je poslednou nedeľou cirkevného roka. Vo všetkých farských kostoloch sa pred vyloženou Sviatosťou Oltárnou koná obnova zasvätenia ľudského pokolenia Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu. Kto sa zúčastní na verejnom recitovaní modlitby Ježišu, Vykupiteľ ľudského pokolenia, môže za obvyklých podmienok získať úplné odpustky. Pobožnosť bude na konci sv. omše.

 

 

 

 

 

Pochválený buď Ježiš Kristus !

 

 

 

 

 

 

 

Pre zlepšovanie vášho zážitku na našich stránkach používame cookies. x