nedeľa 18.novembra 2018 | meniny:

... naj obec na Záhorí

Fotka Plavecký Mikuláš Fotka Plavecký Mikuláš Fotka Plavecký Mikuláš

Farské oznamy

Oznamy na

Tridsiatu nedeľu v cezročnom období

28. 10. 2018

 

Liturgický kalendár

 

01. 11. Štvrtok   VŠETKÝCH SVÄTÝCH, SLÁVNOSŤ

02. 11. Piatok       Spomienka na všetkých verných zosnulých  

03. 11. Sobota     Sv. Martina de Porres, rehoľníka, Ľubovoľná spomienka alebo Panny Márie v sobotu, Ľubovoľná spomienka         

04. 11. NEDEĽA         Tridsiata prvá nedeľa v cezročnom období

 

Oznamy

 

Slávnosť Všetkých svätých

 

Vo štvrtok 1. novembra je Slávnosť všetkých svätých, je to cirkevne prikázaný sviatok. Sv. omša bude ako v nedeľu o 11 hod. Sv. omša bude v kaplnke.  

 

Spomienka na verných zosnulých

 

1. Veriaci, ktorý v deň spomienky na všetkých verných zosnulých nábožne navštívi kostol alebo kaplnku a pomodlí sa Modlitbu Pána a Vyznanie viery (Verím v Boha), môže získať úplné odpustky, ktoré možno privlastniť iba dušiam v očistci.

         Okrem tohto odpustkového úkonu sa žiada splniť tri podmienky: svätá spoveď (krátko predtým alebo potom), sväté prijímanie (najlepšie v ten istý deň) a modlitbu na úmysel Svätého Otca, stačí (Otčenáš, Zdravas a Sláva). A ďalej ako vo všeobecnosti treba vylúčiť akúkoľvek pripútanosť k hriechu, aj všednému.

         Tieto odpustky možno získať od poludnia predchádzajúceho dňa až do polnoci určeného dňa.

 

2. Veriaci, ktorý v čase od 1. 11. – 8. 11. nábožne navštívi cintorín a aspoň mysľou sa pomodlí za zosnulých, môže získať úplné odpustky, ktoré možno privlastniť iba dušiam v očistci, raz denne. Treba splniť aj ďalšie podmienky. (Tzn. sv. spoveď, sv. prijímanie, modlitba na úmysel Svätého Otca a vylúčenie pripútanosti k hriechu, tak ako sú spomenuté v bode 1.)

 

Pobožnosť na dušičky

 

Pobožnosť na dušičky budeme mať na cintoríne pri hlavnom kríži vo štvrtok na slávnosť Všetkých svätých 1. 11. 2018 o 16 hod.

 

Prvopiatkový týždeň

 

Tento týždeň je prvopiatkový v mesiaci november. Sv. spoveď pred prvým piatkom bude v pondelok a v stredu 45 min. pred sv. omšami. V stredu, štvrtok a v piatok aj po sv. omši. 

 

Sviatosť birmovania

 

Na budúcu nedeľu nás čaká najdôležitejšia udalosť roka našej farnosti a to vysluhovanie sviatosti birmovania našim 48 birmovancom. Slávnostná sv. omša bude na budúcu nedeľu 4. 11. o 11 hod. vo farskom kostole.

Je potrebné, aby zostala celý čas počas birmovky prístupná ulička od domu smútku do kostola, ako aj prístupná ulička od čísla domu 1 až po farský kostol, neparkujte v blízkosti týchto brán, ktorá je od dediny, ani pri bráne, ktorá je od Plaveckého Petra, ani cestu nezablokujte iným spôsobom, tieto uličky z bezpečnostných dôvodov musia zostať uvoľnené v prípade akýchkoľvek potrieb alebo núdze.

 

 

Sv. spoveď a stretnutie birmovancov

 

Svätá spoveď birmovancov bude v piatok 2. 11.  v kaplnke od 11 hod. do 11.30 hod., rodičia birmovancov môžu pristúpiť ku sviatosti zmierenia počas týždňa v pondelok, stredu alebo aj vo štvrtok dopoludnia 1. 11. po sv. omši a v piatok večer po sv. omši. Prakticky po celý týždeň je široká možnosť vyspovedať sa.

 

 

Sv. omše

Pondelok    29. 10.        17.30 hod.:

+ Florián Kočíšek, manželka Štefánia a dcéra Alena

Streda         31. 10.        17.30 hod.:

+ rodičia Halčinoví a Hurtoví

Štvrtok      01. 11.        11.00 hod.:

Za farníkov

Piatok         02. 11. 18.00 hod.: 

Za + ctiteľov Božského Srdca Ježišovho

Sobota        03. 11. 18.00 hod.:                    

+ Michal Pavúček, manželka Katarína, synovia a nevesty

 

Nedeľa       04. 11.       11.00 hod.:         

Za birmovancov

 

Dôležité oznamy

Farské oznamy...


Farma Horné Saliby oznamuje, že dňa 13.11.2018 (t. j. v utorok) príde predávať čerstvé chladené kurčatá s drobkami. Cena za 1 ks je 2,20 €. Predaj sa uskutoční o 12.00 h na námestí.

 


Oznamujeme občanom, že vo dvore obecného úradu sa nachádza kovový kontajnér, do ktorého môžete nosiť nepotrebný DROBNÝ kovový odpad. Ide napr. o nožnice, nože, plátky z píl, kovové reťaze a pod.


Na Obecnom úrade v Plaveckom Mikuláši je možné si zakúpiť odznak s erbom obce v cene 1,50 €/ks a magnetky obce v cene 2,50 €/ks.


 

Oznamy

ZŠ Plavecký
Mikuláš
MŠ Plavecký
Mikuláš
ŠK Záhorák
Plavecký Mikuláš
Facebook
Plavecký Mikuláš

Kalendár kult. podujatí

Kultúrne podujatia

Počasie
Naj obec na záhorí

Pre zlepšovanie vášho zážitku na našich stránkach používame cookies. x